E�ikli S�rme Cam Sistemleri

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

. Y�ksekli�i 2.30 m kadardan balkonlar i�indir.
. Camlar 8mm temperli camd�r.
. Temperli cam balkon camlamalarda kullan�lan g�venlik �zellikleri y�ksek camd�r.
. Sistemdeki y�k� altta 2 adet rulman �stte 2 adet tekerlek sa�lar.
. Profiller eleksal al�minyum, aksesuarlar polyamid ve pirin�tir.
. Sistemde hi�bir paslanma yapacak malzeme yoktur.
. T�m al�minyum profillerin a��k k�s�mlar�na e�iklide plastik kapak e�iksizde metal kapak uygulanm��t�r.
. Her camda 2 adet yal�t�m fitili mevcuttur.
. Cam profil ba�lant�s� mekanik ba�lant� ile sa�lanm��t�r. Asla sarkma yapmaz.
. Binan�n mimari yap�s�n� bozmad���ndan mimar mevzuat�na ayk�r� de�ildir.

 

E�ikli S�rme Cam Sistemleri