E�iksiz S�rme Cam Sistemleri

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

. Sistem 8 mm temperli camdan �retilmekte olup maksimum 3 m y�kseklikte �al��abilmektedir.
. Kanat geni�likleri 150 cm'ye kadar olabilmektedir.
. Sistemin kullan�ld��� yerler: veranda kapamalar�, terasa ��k�� alanlar�, d�kkan giri�leri, ofis b�lmelerinde kullan�lmaktad�r.
. Sistemin alt�nda 5 mm y�ksekli�inde parke biti�i ��tas� �eklinde �ok ince bir 5'li ray bulunmaktad�r.
. Profiller eleksal al�minyum, aksesuarlar polyamid ve pirin�tir.
. Sistemde pas yapacak malzeme bulunmamaktad�r.
. Sisteme kilit tak�labilmektedir.
. Sistem kendi i�inde topland���ndan i�eriye katlan�rlardan oldu�u gibi yer i�gal etmez.
. Cam aralar�nda �effaf fitiller mevcuttur.
. Temizlemesi Kolayd�r.
. D�rt Mevsim Kullan�m Kolayl���.
. Balkon Camlama E�iksiz s�rme cam sistemleri
. Kanatlar birbirini �zel �ekme aparat� sayesinde g�t�rmektedir.
. Sistem her t�rl� terazisiz ortamda �al��mas�n�n yan�nda alt tekerlekler kendi kedine teraziye almaktad�r.

 

E�iksiz S�rme Cam Sistemleri