Pakpen Pvc �mitk�y

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Optimal Seri ...
PAKPEN PVC�72 mm profil geni�li�i, 5 odac�kl� kasa profili ve 3 mm profil et kal�nl����
PAKPEN PVC�6 odac�kl� damlal�kl� kanat profili�
PAKPEN PVC�3 contal� sistem ile m�kemmel �s� ve ses izolasyonu.�
PAKPEN PVC�36 mm 'ye kadar �ift ve �� cam uygulayabilme olana���
PAKPEN PVC�1,2 - 1,3 w/m�k �s� ge�irgenlik de�eri�
PAKPEN PVC�T�m detay ��z�mleri i�in zengin yard�mc� profil �e�idi�
PAKPEN PVC�RAL standartlar�na uygun hot melt (s�cak yap��t�rma) lamine kaplama tekni�i ile zengin renk alternatifleri�
Pakpen Pvc �mitk�y

Rival Seri
PAKPEN PVC�72 mm profil geni�li�i, 5 odac�kl� kasa ve kanat profili�
PAKPEN PVC�6 odac�kl� damlal�kl� kanat profili�
PAKPEN PVC�30 mm ye kadar �iftcam ve ��cam uygulayabilme �zelli�i�
PAKPEN PVC�M�kemmel �s� ve ses izolasyonu�
PAKPEN PVC�K�rkasal� uygulamalar i�in �zel binili kasa profili�
PAKPEN PVC�T�m detay ��z�mleri i�in zengin yard�mc� profil �e�idi�
PAKPEN PVC�RAL standartlar�na uygun hot melt (s�cak yap��t�rma) lamine kaplama tekni�i ile zengin renk alternatifleri�
Pakpen Pvc �mitk�y

Royal Seri
PAKPEN PVC�70 mm'lik profil geni�li�i ve 5 odac�kl� sistemle y�ksek �s� ve ses yal�t�m� sa�layabilme �zelli�i�
PAKPEN PVC�4 mm'den 40 mm kal�nl��a kadar tek cam, �ift cam ve �oklu cam uygulanabilme �zelli�i�
PAKPEN PVC�Cam �zerine ta�mayan, g�r�� alan�na girmeyen, estetik ve m�kemmel izolasyon sa�layan yeni tasar�m conta sistemi�
PAKPEN PVC�Estetik g�r�n�m� ve su yal�t�m �zelli�ini �st seviyeye ta��yan damlal�kt� kanat se�ene�i�
PAKPEN PVC��zerinde su ve toz birikmesini engelleyen estetik ve yuvarlak hatlar�
PAKPEN PVC�Su tahliyesini kolayla�t�ran e�im sistemi�
PAKPEN PVC�108 mm kasa kanat y�ksekli�iyle g�r�� alan�n�n profil ile k�s�tlanmas�n� en aza indiren sistem�
PAKPEN PVC�Zengin yard�mc� profil se�ene�i�
PAKPEN PVC�RAL standartlar�na uygun hot melt (s�cak yap��t�rma) lamine kaplama tekni�iyle zengin renk alternatifleri�
Pakpen Pvc �mitk�y

Global Seri
PAKPEN PVC�60 mm profil geni�li�i�
PAKPEN PVC�3 ve 4 odac�kl� sistem, tek t�rnakl� cam ��tas��
PAKPEN PVC�TPV Gri Conta ile �s� ve ses yal�t�m��
PAKPEN PVC�4-6-20-24-30 mm cam uygulanabilme �zelli�i�
PAKPEN PVC�Adapt�r profili ile t�m yard�mc� profillerin uygulanabilme olana���
PAKPEN PVC�Beyaz, alt�nme�e ve maun �ift y�z , d�� y�z, i� y�z folyo renk alternatifleri veya talebe uygun olarak di�er renklerden �retilme imkan��
Pakpen Pvc �mitk�y

Oval Seri
PAKPEN PVC�3mm profil et kal�nl����
PAKPEN PVC�3 odac�kl� sistemi ile �s� ve ses yal�t�m��
PAKPEN PVC��n odac�k sistemi ile kasa bo�lu�una su birikmeden tahliye sistemi�
PAKPEN PVC�Damlal�kl� kanat ile su izolasyonu�
PAKPEN PVC�4mm'den 32mm'ye kadar tek, �ift ve ��l� cam uygulamalar�na imkan veren sistem�
PAKPEN PVC�1,6w/m�k �s� ge�irgenlik de�eri�
PAKPEN PVC�Tam donan�ml� Pakpen Laboratuvarlar�nda ger�ekle�tirilen testlerle kan�tlanm��, zorlu ko�ullara kar�� m�kemmel dayan�kl�l�k�
PAKPEN PVC�RAL standartlar�na uygun hot melt (s�cak yap��t�rma) lamine kaplama tekni�i ile zengin renk alternatifleri�
Pakpen Pvc �mitk�y

�deal Seri
PAKPEN PVC�58 mm profil geni�li�i ve 3 odac�kl� sistemle ideal �s� ve ses yal�t�m��
PAKPEN PVC�4 mm'den 30 mm kal�nl��a kadar tek cam, �ift cam ve �oklu cam uygulanabilme �zelli�i�
PAKPEN PVC�Cam �zerine ta�mayan, g�r�� alan�na girmeyen, estetik ve m�kemmel izolasyon sa�layan yeni tasar�m conta sistemi�
PAKPEN PVC�105 mm kasa kanat y�ksekli�iyle g�r�� alan�n�n profil ile k�s�tlanmas�n� en aza indiren sistem�
PAKPEN PVC��ift kanatl� sistemler i�in �zel tasarlanm�� profil sayesinde i�ten ve d��tan simetrik g�r�n�m�
PAKPEN PVC�Zengin yard�mc� profil se�ene�i�
PAKPEN PVC�RAL standartlar�na uygun hot melt (s�cak yap��t�rma) lamine kaplama tekni�iyle zengin renk alternatifleri�
Pakpen Pvc �mitk�y

Yeni S�rme Seri
PAKPEN PVC�3 mm profil et kal�nl����
PAKPEN PVC�Tek ve �ift cam uygulamalar�na imkan veren sistem�
PAKPEN PVC�E�ikli tek ray ve �ift ray sistemleri�
PAKPEN PVC��ift kanat uygulanabilme �zelli�i�
PAKPEN PVC�Zengin aksesuar se�enekleri ile sa�l�kl� hareket imkan��
PAKPEN PVC��zel f�r�a contalar� ile izolasyon�
PAKPEN PVC�RAL standartlar�na uygun hot melt (s�cak yap��t�rma) lamine kaplama tekni�i ile zengin renk alternatifleri�
PAKPEN PVC�Teras, balkon ya da konut i�i uygulanma alternatifleri�
Pakpen Pvc �mitk�y

Panjur
PAKPEN PVC�T�m Pakpen Serilerine uygulanabilirlik�
PAKPEN PVC�Manuel ve kumandal� kullanabilme imkan��
PAKPEN PVC�A��labilir Panjur kutusu sayesinde temizlenebilme imkan��
PAKPEN PVC�Ah�ap desen laminasyon ve zengin renk se�enekleri�
PAKPEN PVC�Tam donan�ml� Pakpen Laboratuarlar�nda ger�ekle�tirilen testlerle kan�tlanm��, zorlu ko�ullara kar�� m�kemmel dayan�kl�l�k�
Pakpen Pvc �mitk�y

Kepenk
PAKPEN PVCHer t�rl� pencerede kullanabilme �zelli�i�
PAKPEN PVC�ste�e ba�l� hareketli veya sabit lamel sistemi ile g�n �����n� kontrol edebilme imkan��
PAKPEN PVCZengin aksesuar tercihleri�
PAKPEN PVCAh�ap desen laminasyon ve zengin renk se�enekleri�
PAKPEN PVCTam donan�ml� Pakpen Laboratuarlar�nda ger�ekle�tirilen testlerle kan�tlanm��, zorlu ko�ullara kar�� m�kemmel dayan�kl�l�k�
Pakpen Pvc �mitk�y

Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
 
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
 
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y
Pakpen Pvc �mitk�y