Vitrin Camlama

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Kullan�m kolayl���, te�hir, estetik ve ergonomi a��s�ndan vitrin camlama sonderece �enmli bir konudur. Tamamen a��labilmesi, kullan�mda ferah ve geni� ortamlar sunmas� vitrin camlamada dikkat edilmesi gereken konulardand�r.
�ste�e g�re Kayar kanatlar� sayesinde i� ve d�� mekanlar aras�nda b�t�nl�k sa�lar. Vitrin camlamada kullan�lan 8mm - 10 mm. temperli camlar tam bir g�venlik sa�lan�r.

��yeri, restoran, fastfood, al��-veri� merkezleri, oteller, ma�azalar, cafe-pastaneler katlan�r veya s�rme cam sistemi ile kapat�labilir. B�ylece yazlar� a��p ferah bir ortamda m��terilerinizi konuk deserken k�� aylar�nda camlar�n�z� kapat�p manzaran�z�, i�yeri g�r�n���n� bozmadan m��terilerinizi a��rlayabilirsiniz.

Vitrin Camlama �zellikleri

- G�venlik
- Kullan�m kolayl���
- Panoromik g�r�nt� avantaj�
- Mevsimlik kullan�ma a��k olu�u
- Estetik olmas�
- Kullan�m Kolayl���
- Uzun �m�rl� ve dayan�kl� olmas�
- Kolay temizlenmesi ve bak�m� Vitrin Camlaman�n en �nemli �zelliklerindendir.